O spolku Balbineum

Cílem spolku Balbineum je záchrana a obnova areálu jezuitské koleje v Jičíně spojená se snahou o jeho zpřístupnění .

Spolek Balbineum od roku 2015 postupně usiluje o revitalizaci jičínské jezuitské koleje, její navrácení k původnímu vzdělávacímu účelu. Balbineum odkazuje až k Bohuslavu Balbínovi, jednomu z nejvýznamnějších členů jezuitského řádu, který v Jičíně působil.

Cílem Balbinea je vytvoření kulturního a vzdělávacího centra právě v koleji. Ve své činnosti se spolek zaměřuje na rozvoj tradičních řemesel a podporu znalostí i dovedností z oblasti lidové kultury.

Jednou z našich priorit je zpřístupnění areálu jezuitské koleje veřejnosti, aby konečně z centra města zmizel tabuizovaný komplex „ruských kasáren“. Areál koleje je ve stadiu rekonstrukce, prostory se výrazně změnily, byly částečně odstraněny nevhodné „vojenské“ stavební úpravy. Rekonstrukční práce zajišťuje Městský úřad Jičín, se kterým jednotlivé kroky a úpravy konzultujeme, aby vzniklo nové komunitní centrum.

Činnost Balbinea je tedy v současnosti za reálného stavu věcí omezena na jednotlivé aktivity, často ve spolupráci s dalšími subjekty. Stanovujeme dosažitelné cíle a podnikáme praktické kroky.

Od května 2022 do října 2022 jsme otevřeli část areálu jezuitské koleje ve zkušebním provozu. Pro veřejnost je výstavních prostor galerijní prostor SOL a vzdělávací centrum, ve kterém se snažíme postupně uskutečňovat naše vize.